Ιατρείο

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του ιατρού Νίκου Μαλλιαρόπουλου. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το ιατρείο μας, τα είδη των τραυματισμών που μπορούμε να θεραπεύσουμε με συντηρητικές μεθόδους, άρθρα και διαλέξεις που έχει παρουσιάσει ο ιατρός, καθώς και ανακοινώσεις που αφορούν το ιατρείο και νέα από τον ιατρικό κόσμο.

Τα μυοσκελετικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα συχνά τόσο στους αθλητές, όσο και στον μέσο Άποψη του ιατρείου πληθυσμό. Η Επιστήμη της Αθλητιατρικής, έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην συντηρητική αντιμετώπισή των μυοσκελετικών τραυματισμών, όπου αυτή είναι δυνατή, με έναν άλλο τρόπο, τον κινησιολογικό. Ο κινησιολογικός τρόπος θεραπείας στηρίζεται στο γεγονός ότι τα μηχανικά ερεθίσματα (ειδικές ασκήσεις) παράγουν βιολογικό αποτέλεσμα.

Εφαρμόζουμε λοιπόν την κινησιολογική μέθοδο θεραπείας με ειδικές ασκήσεις (μηχανικό Άποψη του ιατρείου ερέθισμα) που οδηγούν στην βιολογική απάντηση της τραυματισμένης περιοχής όπως στην χρόνια Τενοντοπάθεια, στους Μυικούς τραυματισμούς, ρικνοτική θυλακίτιδα του ώμου κλπ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η επούλωση αποκατάσταση του τραυματισμού χωρίς την χρήση φαρμακευτικής αγωγής στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Μια από αυτές τις μεθόδους αφορά και την αντιμετώπιση των μηχανικών προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης. Έτσι λοιπόν, προβλήματα που είναι μηχανικής αιτιολογίας όπως ο Αυχενικός και ο Οσφυικός πόνος, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά με τον κινησιολογικό τρόπο θεραπείας, δηλαδή με θέσεις και ασκήσεις που εκτελεί ο ασθενής μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του (Μέθοδος Mc Kenzie).

Στο Ιατρείο μας επίσης εφαρμόζουμε εδώ και δεκατέσσερα χρόνια (2003) την πρωτοποριακή μέθοδο με τα κρουστικά μηχανικά κύμματα - E.S.W.T. για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών τραυματισμών, υπό υπερηχογραφικό έλεγχο.

DUOLITH SD1 MASTERPLUS MP200 Αποτελέσματα της τεχνικής E.S.W.T. FOCUS SHOCKWAVE THERAPY RADIAL SHOCKWAVE THERAPY RADIAL SHOCKWAVE THERAPY FOR ELBOW

Η θεραπεία αυτή αποτελεί την πλέον σύγχρονη, συντηρητική και ασφαλή αντιμετώπιση πολλών μυοσκελετικών προβλημάτων, ασβεστοποιού τενοντοπάθειας, τενοντοπάθειας, μυικών ρικνώσεων, ανάπτυξη ουλώδους συνδετικού ιστού κτλ. Η εφαρμογή της στηρίζεται στην Ιατρική μέθοδο της εξωσωματικής λιθοτριψίας, δηλαδή την παραγωγή μηχανικών κυμμάτων, μέσω επιταχυνόμενης - ελεγχόμενης κρούσης.

Historical ESWT Paradigms Are Overcome: A Narrative Review.
Lohrer H, Nauck T, Korakakis V, Malliaropoulos N.
Biomed Res Int. 2016;2016:3850461.

Success and Recurrence Rate after Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy for Plantar Fasciopathy: A Retrospective Study.
Malliaropoulos N, Crate G, Meke M, Korakakis V, Nauck T, Lohrer H, Padhiar N. Biomed Res Int. 2016;2016:9415827.

Extracorporeal shock wave therapy for patients suffering from recalcitrant Osgood-Schlatter disease].
Lohrer H, Nauck T, Schöll J, Zwerver J, Malliaropoulos N.
Sportverletz Sportschaden. 2012 Dec;26(4):218-22.

Η μέθοδος αυτή έχει τα εξής αποτελέσματα:

Εφαρμόζεται σε όλες τις τενοντοπάθειες, αλλά και στην ασβεστοποιό τενοντοπάθεια. Τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου, εκεί που όλες οι άλλες συντηρητικές μέθοδοι έχουν αποτύχει, ανέρχονται σε 80% .

Injury Specific Exercise Prescription. ISEP

We offer Specialist Musculoskeletal diagnosis and treatment for a wide range of exercise-related injuries, from golfer’s elbow and runner’s knee to fractures, strains, sprains and concussions.

After diagnosis, our team of Specialists ,  will be able to suggest the next stages of your treatment. Musculoskeletal  pathologies requires Mechanical Treatment .This  includes  injury specific exercise prescription, rehabilitation.

Our  experts  will be able to guide you throughout diagnosis, treatment ,Exercise Prescribed Rehabilitation, Return to Play and follow-up care, offering reassurance and peace of mind at every stage.

Shockwave therapy for MSK Pathologies (ESWT)

Patient Information
Radial Shockwave Therapy is a series of energetic shockwaves applied to the area that needs treatment. A shockwave is a purely mechanical wave, not an electric one. The treatment initiates an inflammation-like condition (pro-flamatory) in the tissue that is being treated.

The body responds by increasing the blood circulation and metabolism in the impact area which in turn accelerates the body's own healing processes. The shockwaves break down injured tissue and calcifications.

'ESWT offers two main advantages over traditional surgical methods: fewer potential complications and a faster return to normal activity' FDA

-No anaesthesia
-Non invasive
-No medication
-No surgery
-Fast treatment-30 minutes per session, 4-8 sessions required
-Fewer complications
-Virtually painless after treatment
-Significant clinical benefit often seen 6-8 weeks after treatment

How does ESWT work?
-The shockwave is delivered to the tissue via a compressed air impulse exerted by the hand piece.
-The shockwave radiates out, extending to the entire area where pain occurs.
-Usually no more than 4-8 sessions are needed depending on the pathology .
-Each treatment takes approximately 10 minutes to be delivered
-No anaesthetic is required and you can continue usual activities.(It is recommened to avoid pain provoking exercise for 48 hours following treatment.)
-No surgery or other therapy is required and treatment can usually start straight away.

Στο ιατρείο μας επίσης εφαρμόζουμε και την θεραπευτική μέθοδο με  MEDICAL.I.D - PRO Laser - Ιατρικό (θεραπευτικό)  laser

Κυριες εφαρμογές στο ιατρείο μας  είναι η αντιμετώπιση των μυοσκελετικων προβλημάτων όπως του οσφυϊκού πόνου προβλημάτων άλλων αρθρώσεων όπως αυτή του γόνατος και του ώμου  ,με  MEDICAL.I.D - PRO Laser (Low-level laser therapy in meniscal pathology: a double-blinded placebo-controlled trial.Malliaropoulos N, Kiritsi O, Tsitas K, Christodoulou D, Akritidou A, Del Buono A, Maffulli N.  Lasers Med Sci. 2012 Oct 24.)

Ultrasonographic evaluation of plantar fasciitis after low-level laser therapy: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled trial.
Kiritsi O, Tsitas K, Malliaropoulos N, Mikroulis G.Lasers Med Sci. 2010 Mar;25(2):275-81.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19841862

Όπως είναι γνωστό η σύντμησης των λέξεων L.A.S.E.R. = Light Amplification byStimulated Emission of Radiation, σημαίνειενίσχυση φωτός με διηγηρμένη (εξαναγκασμένη) εκπομπή ακτινοβολίας.

Αυτή η εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας, είναι εκείνη που με την σειρά της προκαλεί και τις πάνω στους ιστούς που δέχονται αυτή την ακτινοβολία.

 Tα laser που έχουν μικρότερη ισχύ από τα χειρουργικά (milli watt), και χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, προκαλούν φωτοχημικές αντιδράσεις/ βιολογικές αντιδράσεις, μέσω της απορρόφησης των ακτίνων laser από τους ιστούς. Αυτά τα laser δεν έχουν θερμική αντίδραση και είναι απολύτως ασφαλή.

Δηλαδή με το Laser  διεγείρουμε βιολογικά την κυτταρική λειτουργία. Αυτά τα laser τα ονομάζουμε ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ - ΒΙΟ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ή ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.

Είναι πλέον γνωστό αλλά και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η θεραπεία laser επηρεάζει άμεσα και θετικά τον οργανισμό. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ακτίνων laser οφείλονται κυρίως:

LASERNEEDLE

LASERNEEDLE THERAPY

The LASERNEEDLE therapy is an innovative medical concept for the painless and noninvasive treatment in sports medicine and rehabilitation. The irridiation of the therapeutic laser with high power density technology (HPD) opens up new therapeutic possibilities.

GENERAL INDICATIONS:

SPECIFIC INDICATIONS

BENEFITS FOR THE PATIENT

FUNCTION

The LASERNEEDLE light therapy concept: therapeutic effects through precise, high power density (HPD) laser treatment. The HPD principle allows reaching the desired therapeutic results even with the use of low-level lasers. It prevents the redundant laser irridation of nearby regions and eliminates the risk associated with using more powerful lasers.

THE LASERNEEDLE HPD TECHNOLOGY

great results- no side effects

The specific LASERNEEDLE technology allows the direct modulation of biochemical reactions in the cell. Stronger, class 4 lasers pose the risk of burn injuries due to their thermal effect (overheating).

The laser needles can be attached directly to the patients body for the entire treatment duration, without risk of burning or injury. The presence of the therapist during the treatment is therefore not necessary.

The LASERNEEDLE technology is significantly efficient without any of the risks fo a class 4 laser.

THE EFFECTS OF RED- AND INFRARED LASER LIGHT

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 20 Φεβ 2017

Directorate of Podiatric Medicine 6th Annual Podiatric Sports Medicine Conference in Association with European College of Sports and Exercise Physicians 2017

διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 20 Φεβ 2017

5th Congress of ECOSEP & 2nd UAE FA Football Medicine Update 25th-27th November 2017 Dubai

διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα Άρθρα

Laser στην Αθλητιατρική

Η θεραπεία laser αποτελεί μια ακίνδυνη και χωρίς πόνο θεραπευτική μέθοδο με την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τον απλό καθημερινό πόνο αλλά και τα πολύ σοβαρά προβλήματα του ασθενούς σε αρθρώσεις, μύες, τένοντες κ.λ.α. παθήσεις.

διαβάστε περισσότερα

Platelet Rich Plasma (PRP)

An innovative treatment, for  Musculoskeletal Pathologies , PRP uses your own blood for healing muscle, tendon and ligament injuries. 

A common form of healing is scarring which affects function . Most of the Current therapies  treating sports Injuries  do not change the intrinsically poor healing properties. Given this situation, biologically based strategies involving the stimulation of cell activities through the delivery of Growth Factors have attracted considerable interest. 

Platelet Rich Plasma is derived by placing a small amount of your blood in a filtration system which separates red blood cells from platelets. The high concentration of platelets (containing a high level of Growth Factor) is then injected into the injured tissue which initiates the body’s natural healing response.

διαβάστε περισσότερα

Extra Shockwave Therapy & Treatment

At European SportsCare, Extracorporeal Shockwave Therapy (ECSWT) is available for the treatment of musculoskeletal softtissue pathology such as Tendon, Ligament, Muscle and bone. Shockwave Therapy is a non-invasive treatment provided by fully trained Consultants providing this treatment for more than 15 years. It is available as an out-patient treatment in one of our comfortable consultation rooms at 68 Harley Street.

διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Κοιλιακών Προσαγωγών - Μύθοι και αλήθειες

Τενοντοπάθεια των προσαγωγών, Τενοντοπάθεια του λαγονοψοίτη, Τενοντοπάθεια του ορθού κοιλιακου, Κάταγμα εκ κοπώσεως του ηβικού οστού, Κάταγμα εκ κοπώσεως του αυχένα του μηριαίου, Τραυματικη Ηβική osteitis, Βουβωνοκήλη, Κήλη των αθλητών, Παγίδευση του θυρεοειδούς νεύρου

διαβάστε περισσότερα

Ten year follow-up study comparing conservative versus operative treatment

Verhaar Br. J. Sports Med. 2009;43;347-351

ABSTRACT

Objective: To compare long term outcome of highly active patients with anterior cruciate ligament ruptures treated operatively versus non-operatively.Design: We reviewed high level athletes with an anterior cruciate ligament rupture on either MRI or arthroscopic evaluation more than 10 years previously, who were treated conservatively. They were pair-matched with

patients who had had an anterior cruciate ligament reconstruction with bone-patella-tendon-bone, with respect to age, gender and Tegner activity score before injury.Participants: In total 50 patients were pair-matched.Results: We found no statistical difference between the patients treated conservatively or operatively with respectto osteoarthritis or meniscal lesions of the knee, as wellas activity level, objective and subjective functional outcome. The patients who were treated operatively had a significantly better stability of the knee at examination.conclusion: We conclude that the instability repair using a bone-patella-tendon-bone anterior cruciate ligament reconstruction is a good knee stabilising operation. Both treatment options however show similar patient outcome at 10 year follow up.

D E Meuffels, M M Favejee, M M Vissers, M P Heijboer, M Reijman and J A N

 

διαβάστε περισσότερα

ACL injuries. Diagnosis, treatment and rehabilitation

  The ability to recognize the ACL deficient knee is lacking, even among orthopaedic surgeons. The history of an acute ACL tear is remarkably constant, because the injury is often non contact, and patients usually report a twist on the flexed knee, turning to the same side as the injured knee, although hyperextension or direct injury is the cause in some sports. Patients often remember a loud pop, but, because there are no nociceptors in the ACL, pain is not an immediate feature in the isolated lesion. Players may attempt to continue to play, but they usually stop because the knee feels insecure. Pain ensues in association with a hemarthrosis: 70% of acute hemarthroses of the knee are associated with a tear of the ACL. The diagnosis must be confirmed before treatment is offered.

διαβάστε περισσότερα